Presentació

Aquesta es la Junta de la Associació.

Us podeu dirigir a cap de nosaltres si teníu cap suggeriment o idea per millorar la calitat del nostre barri:

  • Presidenta: Isabel Nogues. Veina del carrer Terol.

 

  • Secretario: Juan Enrique de Temple. Vecino de la calle Arenys.

  • Tresorer: Luis Pueyo. Vei del carrer…..

 

 

  • Vocal: Anabel Cruz :

 

  • Vocal: Daniel Julve. Veí del carrer Pi Tort.